Podstawy połączeń nagłośnienia radiowęzłowego 100V / PA

Wzmacniacze 100V zaraz za głośnikami stanowią drugi najważniejszy element każdej struktury nagłośnienia radiowęzłowego PA. Od ich właściwości zależeć może powodzenie pracy danego systemu. Przeważnie są to urządzenia, które posiadają funkcję automatycznej regulacji głośności. Funkcja ta umożliwia automatyczne ściszanie muzyki podczas mówienia przez mikrofon. Osoba mówiąca przez mikrofon nie musi ręcznie ściszać muzyki, co oszczędza czas i jest po prostu wygodne. Charakteryzują się także wieloma wyjściami zwanymi strefami, gdzie możemy regulować głośność każdej strefy osobno. Poza mocą wyjściową różnią się nie którymi funkcjami i możliwościami. Wzmacniacz do systemu nagłośnienia PA marki HQM

Podłączenie różnych głośników 

Jednoczesne podłączenie do wzmacniacza PA 100V głośników pracujących w różnej technice np. wysokonapięciowych i niskonapięciowych, może spowodować przeciążenie centrali audio. Przy nominalnym wysterowaniu głośników niskonapięciowych i wysokonapięciowy każdy rodzaj głośnika będzie wymagał maksymalnej mocy wzmacniacza. W efekcie może nastąpić uszkodzenie wzmacniacza. Rozwiązaniem  jest podłączenie transformatora dopasowującego 100V przed głośnikiem nisko napięciowym.

Terminal podłączeniowy głośników w wzmacniaczu PA.

Rodzaje połączeń i wyznaczanie impedancji 

Połączenie szeregowe Połączenie równoległe

Połączenie szeregowe
Połączenie równoległe

Wypadkowa impedancja dwóch kolumn połączonych szeregowo

Wypadkowa impedancja

Wypadkowa impedancja dwóch kolumn połączonych równolegle

Tabela wypadkowej impedancji

Niezależnie od impedancji kolumn przez obie popłynie taki sam prąd. Jeśli obydwie mają taką samą impedancję, to obie będą pracować z taką samą mocą i odłoży się na nich takie samo napięcie. Jeśli impedancje kolumn są różne, to większa moc i większe napięcie odłoży się na kolumnie o większej impedancji, a rozdział mocy i napięcia będzie proporcjonalny do impedancji kolumn. Przykładowo gdy połączymy szeregowo kolumny 4-omową i 8-omową to na 8-omowej oddana będzie dwa razy większa moc niż na 4-omowej.



Niezależnie od impedancji kolumn do obydwu będzie przyłożone takie samo napięcie, równe napięciu wyjściowemu wzmacniacza. Jeśli obydwie mają taką samą impedancję, to obie będą pracować z taką samą mocą i będzie przez nie płynał taki sam prąd. Prąd wypływający ze wzmacniacza będzie sumą prądów płynących przez obie kolumny. Jeśli impedancje kolumn są różne, to większa moc oddana zostanie na kolumnie o mniejszej impedancji ponieważ przez tą kolumną popłynie większy prąd, a rozdział mocy będzie odwrotnie proporcjonalny do impedancji kolumn. Przykładowo gdy połączymy równolegle kolumny 4-omową i 8-omową to na 4-omowej oddana będzie 2 razy większa moc niż na 8-omowej.